ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

close
View Large
STORM ΚΩΔΙΚΟΣ : SFCM1749A ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 49 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 6/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 25mm
View Large
ULTRA ENERGY ΚΩΔΙΚΟΣ : SFCM17100C ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F3 ΒΟΛΕΣ: 100 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 25mm
View Large
CROSS FIRE ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC1536F3 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ - ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 36 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 6/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 25mm
View Large
BUSTIN' LOOSE ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC1536F1 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ - ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 36 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 6/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 25mm
View Large
SCREW FACE ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC15253 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 25 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 8/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 25mm
View Large
XTERMINATOR ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC15162 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 16 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 12/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 25mm
pyrotexnimata korinthos View Large
DEATH DEALER ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC15493 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 49 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 25mm
βεγγαλικά View Large
TORNADO BOMB ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC15491 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 49 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 25mm
βεγγαλικά View Large
THUG HUNTER ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC15371 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΒΟΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 37 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 6/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 25mm
βεγγαλικά View Large
STARDUST ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC16361 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 36 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 6/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 25mm
βεγγαλικά View Large
DIRTY BOMB ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC15363 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 36 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 8/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 25mm
βεγγαλικά View Large
BEAR ARMS ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC15362 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 36 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 8/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 25mm
πυροτεχνήματα View Large
MUMMY’S WRATH ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC15361 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 36 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 8/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 25mm
πυροτεχνήματα View Large
BOSS HOG ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC1525F4 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ – ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 25 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 8/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 25mm
πυροτεχνήματα View Large
MOTHER LOAD ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC15254 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 25 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 8/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 25mm
πυροτεχνήματα Σαντορίνη View Large
BAD LIKE CRAB ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC15252 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 25 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 8/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 25mm
πυροτεχνήματα Σαντορίνη View Large
HUNGRY ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC15193 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 19 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 12/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 25mm
πυροτεχνήματα Σαντορίνη View Large
TIME BOMB ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC15191 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 19 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 12/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 25mm
πυροτεχνήματα Σαντορίνη View Large
XFACTOR ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC15164 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 16 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 12/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 25mm
πυροτεχνήματα Σαντορίνη View Large
XTATIC ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC15161 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 16 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 12/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 25mm
Scroll To Top