ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

close
View Large
ANGEL'S KISS (χαρούμενη γιορτή) ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC36H ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 36 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 24/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 15mm
View Large

SFC1606 MAGMA

  • 20 Caliber
MAGMA ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC1606 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 16 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 24/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 20mm
View Large
SATURATION ATTACK ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC17681 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 68 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 6/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 20mm
View Large
HOT AS HELL ΚΩΔΙΚΟΣ : SFCΜ1716C ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 16 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 24/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 20mm
View Large
FIRE WAVE ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC1900 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 19 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 30/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 20mm
View Large
SPY FIGHTER ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC1902 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 16 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 24/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 20mm
πυροτεχνήματα Σαντορίνη View Large
OUR SALUTE TO LIBERTY ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC9006 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F3 ΒΟΛΕΣ: 200 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 2/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 20mm
πυροτεχνήματα Σαντορίνη View Large
CROWN ROYAL ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC13109 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 100 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 2/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 20mm
πυροτεχνήματα Σαντορίνη View Large
SO MUCH PROUD ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC9102 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 100 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 20mm
πυροτεχνήματα Σαντορίνη View Large
ROYAL SALUTE ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC13961 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 96 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 20mm
πυροτεχνήματα Σαντορίνη View Large
MILLENNIUM DRAGON ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC16494 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 49 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 6/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 20mm
πυροτεχνήματα Σαντορίνη View Large
EVER PROSPEROUS ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC16491 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 49 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 6/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 20mm
πυροτεχνήματα Σαντορίνη View Large
BIG BOOM ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC16368 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 36 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 12/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 20mm
πυροτεχνήματα Κιάτο View Large
SEISMIC STRIKE ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC16367 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 36 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 12/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 20mm
πυροτεχνήματα Κιάτο View Large
BLACKJACK ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC10251 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 25 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 16/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 20mm
πυροτεχνήματα Κιάτο View Large
UNIVERSAL EXPLORER ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC2507 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: F2 ΒΟΛΕΣ: 25 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 16/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 20mm
πυροτεχνήματα Κιάτο View Large
JUST ADVENTURE ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC2506 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 25 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 16/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 20mm
πυροτεχνήματα Κιάτο View Large
ΗΟΝΟR OUR BEST ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC2504 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 25 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 16/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 20mm
πυροτεχνήματα Λουτράκι View Large
HELL FIGHTER ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC1902 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 19 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 30/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 20mm
πυροτεχνήματα View Large
GALAXY DISCOVERY ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC1615 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 16 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 24/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 20 mm
Scroll To Top