ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

close
View Large
DESPINA ΚΩΔΙΚΟΣ : SFCM1761B ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F3 ΒΟΛΕΣ: 61 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 2/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 30mm
View Large
MAGNIFICENT ΚΩΔΙΚΟΣ : SFCM1736H ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F3 ΒΟΛΕΣ: 36 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 30mm
πυροτεχνήματα View Large
ΤHUNDER NIGHT ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC15613 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F3 ΒΟΛΕΣ: 61 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 2/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 30mm
πυροτεχνήματα View Large
ΜAGNETIC STORM ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC15611 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F3 ΒΟΛΕΣ: 61 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 2/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 30mm
πυροτεχνήματα Κόρινθος View Large
KILLER BEAR ON CRACK ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC15498 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F3 ΒΟΛΕΣ: 49 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 2/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 30mm
πυροτεχνήματα Κόρινθος View Large
FIGHT HARD ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC15496 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F3 ΒΟΛΕΣ: 49 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 2/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 30mm
πυροτεχνήματα Κόρινθος View Large
WRECK IT ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC15495 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F3 ΒΟΛΕΣ: 49 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 2/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 30mm
πυροτεχνήματα Κόρινθος View Large
WILD STURGIS ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC15376 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F3 ΒΟΛΕΣ: 37 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 30mm
πυροτεχνήματα Κόρινθος View Large
BULGARIA ROCKS ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC3601 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 36 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 30mm
πυροτεχνήματα Κόρινθος View Large
CROCODILE WAR ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC15258 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 25 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 30mm
πυροτεχνήματα Κόρινθος View Large
TASTE MY VENOM ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC25-H51 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 25 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 30mm
πυροτεχνήματα Κόρινθος View Large
SWORD THE AVENGER ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC15257 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 25 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 30mm
πυροτεχνήματα Κόρινθος View Large
DOOM WATCH ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC8252 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 25 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 30mm
pyrotexnimata View Large
BERLIN ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC10197 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 19 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 8/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 30mm
pyrotexnimata View Large
MOSCOW ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC10196 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 19 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 8/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 30mm
pyrotexnimata View Large
CHANNEL CROSSING ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC8192 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 19 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 8/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 30mm
pyrotexnimata View Large
MAKE IT FUNNY ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC1963 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 19 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 8/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 30mm
pyrotexnimata View Large
LORD OF WAR ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC1962 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 19 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 8/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 30mm
pyrotexnimata korinthos View Large
CLASH BY NIGHT ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC8162 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 16 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 8/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 30mm
pyrotexnimata korinthos View Large
ABOVE THE WAVES ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC8161 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 16 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 8/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 30mm
pyrotexnimata korinthos View Large
NETBUSTER ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC1683 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 16 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 8/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 30mm
pyrotexnimata korinthos View Large
THE POWER OF HOLLYWOOD ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC1648 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 16 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 8/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 30mm
pyrotexnimata korinthos View Large
BLOCKBUSTER ΚΩΔΙΚΟΣ : SFC1640 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  F2 ΒΟΛΕΣ: 16 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 8/1 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 30mm
Scroll To Top